Chizma geometriya

Chizma geometriya

“Chizma geometriya” fani fazoviy jismlarning geometrik tasavvuridan uning planimetrik tasviri (tekis chizmasi)ga o‘tish va fazoviy jism elementlarining o‘zaro munosabatlarini uning planimetrik tasviridan qayta fazoviy holatiga ko‘chirib o‘tish qonuniyatlarini tadqiq qilish jarayonlariga uslubiy yondashuvi hamda ilmiy dunyoqarashni shakllantira olishi, konstruksiyalash, loyihalash ishlarida inson miyasidagi g‘oyalarni hamma tushuna oladigan chizma tilida oq qog‘ozga tushira olish imkoniyatlari mavjudligi bilan dolzarb hisoblanadi.